29 listopada w naszej szkole Samorząd Uczniowski klas 1-3 pod opieką p. Marty Kryślak, p. Natalii Olszewskiej i p. Joanny Ptasińskiej zorganizował andrzejki – dzień wróżb i zabaw.  Uczennice z klasy 3E przygotowały wróżby i odwiedziły dzieci w salach lekcyjnych. Wszystkie przygotowane pomysły okazały się bardzo ciekawe. Każdy uczeń mógł sobie powróżyć.  Podczas zabawy śmiechu było co niemiara. Andrzejkowe wróżby wprawiły wszystkich w dobry nastrój i dostarczyły wielu pozytywnych emocji.