REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych.
2. Uczeń wybiera jeden wariant jaki chce wykonać w ramach konkursu.

Wariant 1

– wypromuj bibliotekę szkolną „ Jak widzisz bibliotekę szkolną”
Formą zaliczenia jest prezentacja multimedialna (max 10 slajdów) lub filmik (max 5min.) w których zawarta jest treść będąca autorską wizją ucznia o bibliotece szkolnej. Głównym warunkiem jest prezentacja biblioteki szkolnej – zachęcenie kolegi z klasy do odwiedzenia jej.

Wariant 2

– prezentacja zachęcająca do przeczytania książki
Książka z biblioteki szkolnej, stworzenie prezentacji dotyczącej książki w celu zachęcenia innego ucznia do jej przeczytania. (max 10 slajdów)

Wariant 3

– recenzja zachęcająca do przeczytania książki
Recenzja przeczytanej książki, która ma zachęcić kolejnego ucznia do jej przeczytania. Można w recenzji użyć zdjęć z książki, cytatów. Recenzja w wersji elektronicznej (doc)

3. Do konkursu dopuszczane są prace indywidualne wykonane przez jedną osobę lub w grupie ( dwóch uczniów z jednej klasy wykonuje jedną prace/prezentację/filmik)

4. Prace powinny być podpisane (podpis pliku): imieniem i nazwiskiem oraz klasą np.: adam.nowak5a (w przypadku pracy grupowej podpis np.: adam.nowak.monika.nowak5a)

5. Technika pracy : wersja elektroniczna w formatach doc., pdf., pptx., jpg,
– w przypadku prezentacji: maksymalna ilość slajdów 10 szt.
– w przypadku filmiku: maksymalny czas 5 min.
– w przypadku recenzji: maksymalnie strona A4 (czcionką 12)

6. W pracach zawarte mogą być rysunki, grafiki, wycinki z książek, skany.

7. Książka wybrana przez ucznia nie może być lekturą szkolną. Należy sprawdzić przed wyborem książki do konkursu, czy jest ona w księgozbiorze biblioteki.

8. Prace przesyłane zostają w wersji emaliowej na podany adres : biblioteka@sp3slupca.pl
–  w nazwie emaila tytuł : „Konkurs – Wypromuj książkę + nazwa projektu”
– dodatkowo w treści wiadomości: ponownie imiona i nazwiska uczestników oraz wybrany wariant.

9. Termin składania prac: do 30 kwietnia 2018r.

10. Komisja wyróżnia prace najciekawsze, najładniejsze i wykonane samodzielnie.

11. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z laureatami do 11 maja 2018 (lista wywieszona na tablicy informacyjnej biblioteki)

Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na eksponowanie, publikowanie, powielanie nadesłanych prac.