We wtorek 30. kwietnia odbyło się w szkole spotkanie z Panem Mirosławem Chudym – niepełnosprawnym sportowcem. W ramach projektu „Masz pasję – zwyciężasz!” sportowiec odwiedza różne szkoły i zachęca uczniów do rozwijania swoich pasji, opowiadając jak sam budował swój sukces po utracie sprawności. Inicjatorką i organizatorką spotkania była pani psycholog Karolina Kosińska zaś odbiorcami – uczniowie z klas VI i VII

Podczas spotkania poruszane były tematy istotne dla współczesnej młodzieży tj.: szeroko pojęta tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo na drodze i na wakacjach, jak pomagać osobom niepełnosprawnym, jaką rolę w naszym życiu odgrywa sport i pasja. W ocenie uczniów takie spotkania są potrzebne, bo dają im nieco innej perspektywę oceny swojego życia.