Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, którego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Tradycją naszej szkolnej biblioteki stało się, że uczniowie Koła Bibliotecznego ze klas starszych czytają, w tym dniu swoim młodszym kolegom.

Głośne czytanie jest niepowtarzalną okazją do budowania więzi między uczniami, jak i daje okazję do wspólnego spędzenia czasu. W tym roku na forum klasowym odczytano bajkę pt: „Bajka o samolubnym misiu Karolku”. Historia dotyczyła wzajemnych relacji w kontaktach międzyludzkich. Utwór pokazywał problem, w którym Samolubny Miś Karolek na własnej skórze przekonuję się, jak czują się jego koledzy i on, gdy sprawiają przykrość innym.

Uczniowie przeprowadzili pogadankę, w której mieli okazję wymienić się przemyśleniami odnośnie poznanego tekstu. Przytaczali, także znane im przykłady z własnego życia.

Niewątpliwie książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci, do tego rozwijają wyobraźnię, pamięć, poszerzają słownictwo oraz przede wszystkim pozwalają przeżywać wspaniałe przygody i emocje. 🙂

Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji czytelniczej serdecznie dziękujemy i zachęcamy do jak najczęstszego czytania w domowym zaciszu z najbliższymi, korzystając z księgozbioru naszej biblioteki. 🙂