W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, umiejętność empatii jest kluczowa dla budowania pozytywnych relacji społecznych oraz rozwiązywania konfliktów. Z myślą o promowaniu tego ważnego aspektu wśród uczniów oraz społeczności szkolnej, powstał projekt ABC EMPATIA.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw empatycznych u uczniów poprzez różnorodne działania edukacyjne i społeczne. W ramach projektu, przewidziane są warsztaty, szkolenia oraz wydarzenia kulturalne, które mają na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat znaczenia empatii oraz rozwój ich umiejętności w tej dziedzinie. Ponadto, projekt ABC EMPATIA zakłada ścisłą współpracę z rodzicami oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu promowania empatii również poza murami szkoły. Dlatego zaprzyjaźniona Biblioteka Pedagogiczna filia w Słupcy zaprosiła uczniów klasy 2c na kolejne tematyczne warsztaty biblioteczne. Zajęcia pt. “Niewidomy, czyli kto?” prowadzone przez bibliotekarzy, jednoczenie zakończyły realizację projektu edukacyjnego “Wiem, rozumiem, pomagam” w oparciu o książkę “ABC empatii”.

ABC EMPATIA to inicjatywa, która nie tylko zmienia życie uczniów poprzez rozwijanie empatii i umiejętności społecznych, ale także tworzy atmosferę wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia w całej społeczności szkolnej. To krok w kierunku budowania lepszego i bardziej empatycznego społeczeństwa już od najmłodszych lat.