Tradycją jest, że od kilku lat wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas i po raz pierwszy uczniowie ze Szkolnego Koła Regionalnego w połowie października udali się na cmentarz w celu porządkowania zaniedbanych grobów.

Dziewczynki i chłopcy nie tylko zapalili znicze, odmówili modlitwę i oczyścili groby oraz alejki z jesiennych liści, ale też zapoznali się z sylwetkami osób tych, których już nie ma wśród nas, ale o których nie możemy zapomnieć.

Radością napawa fakt, że młodzież z naszej szkoły traktuje czas przeznaczony na sprzątanie cmentarza jako lekcje szacunku i pamięci o przodkach.