W ramach innowacji: Terenowe zajęcia językowe uczestnicy koła języka niemieckiego  mieli okazję poznać i poszerzyć słownictwo związane z prezentami świątecznymi i przećwiczyć je w praktyce podczas zajęć w Markecie Chińskim. Święty Mikołaj zajęty czytaniem listów od dzieci, poprosił w swoim imieniu panią Agnieszkę Ksobieraj-Bąkowską, by wraz z uczestnikami koła niemieckiego odnalazła brakujące prezenty  dla pewnej niemieckiej rodziny.

Uczniowie otrzymali listę prezentów świątecznych wraz z nazwami członków rodziny, którym należy je podarować – wszystkie te informacje podane były oczywiście w języku niemieckim. Zadaniem uczniów było odgadnięcie nazw wszystkich prezentów i poszukanie ich w sklepie. Wszyscy uczestnicy wzorowo wykonali świąteczne zadanie i można stwierdzić, iż doskonale nadają się na pomocników św. Mikołaja a Mikołaj z pewnością będzie o nich pamiętał podczas świąt i wynagrodzi ich trud górą prezentów! 🙂