Od 2004 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje corocznie w maju Tydzień Bibliotek – ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo i biblioteki. Głównym celem programu jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza. Historia programu ściśle związana jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, co zaowocowało organizacją pierwszego Tygodnia Bibliotek pod hasłem “Biblioteka – miejsce na czasie”.

Termin akcji został ustalony na 8-15 maja, a w tym roku tematem przewodnim jest Biblioteka – jako miejsce na czasie. W ramach tego wydarzenia, odbyła się akcja czytelnicza dla najmłodszych, która miała na celu oswajanie dzieci ze światem owadów poprzez czytanie bajki pt. “O chłopcu, który bał się owadów”. Uczniowie mieli również okazję dyskutować na temat znaczenia pszczół dla naszego środowiska.

W trakcie tego tygodnia, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Słupcy ogłosiła wyniki konkursu, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Laureatów ogłoszono z radością, a ich dzieła wzbogaciły zbiory biblioteki.

Konkurs plastyczny “Śladami ulubionego bohatera” adresowany do uczniów z klas I-III szkół podstawowych:

II miejsce: Kacper Góreczny – uczeń 2d,

III miejsce: Hanna Górczyńska – uczennica 2b.

Konkurs literacko-plastyczny “Biblioteczna przygoda” adresowany do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych:

I miejsce: Katarzyna Zastawa – uczennica 7e,

II miejsce: Sofia Fedina – uczennica 7e.

Dodatkowo w tym specjalnym tygodniu, nie zabrakło konsultacji z bibliotekarzami, które są kluczowe dla efektywnego korzystania z zasobów bibliotecznych oraz promocji czytelnictwa i kultury.

Warto również wspomnieć o udziale naszej biblioteki w ogólnopolskiej akcji czytelniczej “Ogólnopolskie Wybory Książek”, organizowanej przez redakcję miesięcznika “Biblioteka w Szkole”. Celem akcji jest poznanie prawdziwych gustów czytelników oraz promocja czytania dla rozrywki i przyjemności. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w wyborze ulubionych książek! – Czytelniczy mogą oddać swój głos w BIBLIOTECE SZKOLNEJ od 13 maja – do 29 maja 2024r.

 

Wszystkim uczestnikom tegorocznego Tygodnia Bibliotek serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego czytania oraz korzystania
z bogatego księgozbioru naszej biblioteki. 🙂