Informacja o uzyskanym dofinasowaniu Informacja na stronę

W I półroczu 2022/2023r Szkoła Podstawowa nr3 w Słupcy zrealizowała 6 wycieczek w ramach dofinasowania  z przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022r.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 60.000,- zł.,  wkład Gminy Miejskiej Słupca to 7.500,- zł, wkład Rady Rodziców to 7.500,- zł.

Dzięki realizacji programu „Poznaj Polskę” uczniowie naszej szkoły mogli zwiedzić różne zakątki naszego kraju, zapoznać się z kulturą, zabytkami i historią Polski.

Oprócz zdobywania wiedzy nie  zabrakło również dobrej zabawy, poszerzania horyzontów czy integracji społecznej między uczestnikami. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili:

  1. Pomorze Wschodnie z Trójmiastem: – klasy 4-6 – 3 dniowa wycieczka realizowana w X/2022r.
  2. Pomorze z Trójmiastem: klasy 4-6 – 3 dniowa wycieczka realizowana w X/2022r.
  3. Małopolska z Krakowem : klasy 4-6 – 3 dniowa wycieczka realizowana w X/2022r.
  4. Puszczykowo z Kórnikiem : klasy 1 -3 – 1 dniowa wycieczka zrealizowana w X/2022r.
  5. Toruń: klasy 1-3 – 1 dniowa wycieczka zrealizowana w XI/2022r.
  6. Łódź: klasy 1-3 – 1 dniowa wycieczka zrealizowana w XII/2022r.

W każdej wycieczce wzięło udział od 45 – 49 uczniów.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim którzy przyczynili się do realizacji w/w wycieczek a w szczególności : MEiN, Gminie Miejskiej Słupca, Radzie Rodziców oraz opiekunom, którzy opiekowali się naszą młodzieżą podczas wyjazdów.