„Nauczyciel to aktor jednej sceny”
Dzień Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się 14 października na hali sportowej, obchody rozpoczęły się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkolnego.

Uroczystość uświetnili swą obecnością:

 • ks. Hieronim Szczepaniak – proboszcz parafii Bł.Bpa. M. Kozala,
 • p. Seweryna Lewandowska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 • p. Dariusz Mielcarek – dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 • p. Arleta Kolska –Hypka –  przewodnicząca Rady Rodziców.

14 października jest dniem, w którym docenia się osiągnięcia nauczycieli, ich pracę i trud włożony w rozwój i wychowanie młodych.
Z tej okazji Nagrodę Burmistrza otrzymały panie:

 • Małgorzata Kępska – Knotowicz
 • Małgorzata Kaźmierowska.

Nagrodą Dyrektora uhonorowani zostali:

 • p. Anna Bartczak,
 • p. Dariusz Dobersztyn,
 • p. Agnieszka Górka,
 • p. Renata Kaczor,
 • p. Hanna Kałecka,
 • p. Krystyna Książszczak,
 • p. Leszek Knotowicz,
 • p. Renata Połatyńska,
 • p. Violetta Smuśkiewicz,
 • p. Małgorzata Spychała,
 • p. Małgorzata Szczepaniak

 

Podczas uroczystości został odczytany list Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Walkowiak, która życzyła nauczycielom pomyślności i wytrwałości w pracy. Nauczyciel ma możliwość obserwowania dziecka, gdy dorasta, gdy kształtuje się jego charakter. Pani kurator zachęciła nauczycieli do wytrwałości i dalszego wspierania uczniów wbrew wszystkiemu i wszystkim.
Pani dyrektor Agnieszka Orchowska zwróciła uwagę, że zawód nauczyciela to powołanie, ale również wielka odpowiedzialność jaka na nim ciąży. Nauczyciel to osoba publiczna, efekty jego pracy skutkują na następne pokolenia. To na niego spływa odpowiedzialność za ukształtowanie drugiego człowieka, uwrażliwienie go na innych i cieszenie się z drobnych rzeczy. To od nauczycieli zależy z jakim potencjałem dzieci pójdą dale w świat czy będą patriotami, nieobojętni na otoczenie, przyrodę, styl życia.
Zawód nauczyciela wymaga również ogromnej kreatywności i rozwoju, aby nadążyć za zmianami, wprowadzać nowe formy, programy i udoskonalać swój warsztat pracy. Pani dyrektor życzyła wszystkim pracownikom szkoły radości życia, wytrwałości i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Całość uświetnił występ chóru „Kantylenka” pod przewodnictwem pani Teresy Pawlak i dzieci z klas II pod opieką wychowawców: Danuty Gielicz, Renaty Kaczor i Violety Smuśkiewicz.