W dniu 19.10.2018 r. w naszej szkole obchodzono XVIII Dzień Papieski pod hasłem ,, Promieniowanie  Ojcostwa” W tym roku przeżywaliśmy też 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły. Działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.

Uczniowie klasy VII d przygotowali montaż słowno-muzyczny oraz scenkę z Biblii – przypowieść „O synu marnotrawnym” ukazującą Boga – jako Tego, który przebacza grzechy wszystkim ludziom.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego ,,Promieniowanie ojcostwa’’ zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku poświęconej IV Przykazaniu Bożemu –,,Czcij ojca swego i matkę swoją.’’

Możemy tę homilię rozumieć, jako konkretne wskazówki, które są nadal aktualne w naszej ojczyźnie.

Św. Jan Paweł II przypomina nam, że odkupienie dokonuje się najpierw przez rodzinę. Papież wskazując na kluczowe znaczenie rodziny zauważa: „Słowa czwartego przykazania – Czcij ojca i matkę” – skierowane są do dzieci, do synów i córek

Dzień Papieski był zaproszeniem do sięgnięcia po teksty Karola Wojtyły. Wczytując się w nie możemy głębiej zrozumieć wewnętrzne inspiracje, motywy, jakimi kierował się Papież Polak w swym życiu i działalności; zrozumieć, jak pojmował świat.

Jednocześnie możemy lepiej poznawać Boga, który jest naszym Ojcem. Możemy wreszcie dowiedzieć się wiele o naszej ludzkiej kondycji, o współczesnym świecie i jego problemach, bo uświadamiamy sobie, iż niezwykła przenikliwość i głębia myśli papieskiej owocuje jej aktualnością w nowym tysiącleciu.

Tegoroczne szkolne obchody Dnia Papieskiego przygotowali nauczyciele: Anna Kuchowicz, Joanna Tritt, Krystian Bartczak, Wioletta Adamczewska, Lena Sieczkowska