21 lutego odbył się Drużynowy Konkurs Języka Angielskiego Klas Pierwszych.

Każdą z klas pierwszych reprezentowała drużyna:

klasę 1 A: Klaudia Mejer, Martyna Urbaniak, Franciszek Rąblewski;

klasę 1 B: Anna Maćkowiak, Piotr Grzeszczak, Aleksander Imbierowicz;

klasę 1 C: Pola Czerniak, Aleks Maciejewski;

klasę 1 D Michalina Cicha.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z zadaniami, obejmującymi przerobiony do tej pory materiał językowy. Uczniowie wykazali się znajomością słownictwa z zakresu przyborów szkolnych, rodziny, liczb, kolorów, zwrotów stosowanych podczas lekcji, wskazywali do jakiej kategorii należy podane słownictwo.

Wyniki konkursu:

I miejsce KLASA 1 B

II miejsce KLASA 1A oraz KLASA 1 C

III miejsce KLASA 1 D

Serdecznie gratuluję wszystkim drużynom osiągniętych wyników,  dziękuję za zaangażowanie i bardzo miłą atmosferę podczas konkursu.

Organizator: Anna Jarolewska