W ramach współpracy biblioteki szkolnej z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Słupcy, zapraszamy tak jak w roku ubiegłym do wzięcia udziału w konkursie literackim organizowanym dla klas 4-8 pod hasłem: Tę książkę polecili mi moi rodzice.

Cele konkursu:

  • kształtowanie umiejętności wyboru właściwych wartości, znaczenia czytelnictwa w życiu człowieka,
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania autorytetów wokół siebie,
  • promocja czytelnictwa,
  • rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
  • konkurs wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020,
  • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Odbiorcy: uczniowie klas IV – VIII

Warunki udziału w konkursie:

  • warunkiem udziału w konkursie jest napisanie opowiadania twórczego nawiązującego do wybranej książki (nie streszczenie) – jedna strona rękopisu formatu A4,
  • tematem pracy konkursowej powinna być wybrana książka, którą polecili uczestnikowi konkursu rodzice i postrzegana jest jako wyjątkowa lektura także przez autora pracy, a jej bohaterowie stanowią autorytet i wzór do naśladowania
  • prace muszą być czytelne i starannie napisane (odręcznie).

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

  • prace konkursowe należy złożyć w terminie do 27 kwietnia 2020 roku, (zeskanowaną pracę przesłać w jednym z wybranych formatów:  jpg, png, pdf.) wysłać na adres ekistela@sp3slupca.pl lub biblioteka@sp3slupca.pl

 

Organizator: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy.

Zainteresowanym uczniom zostaną przesłane na e-maila Karty uczestnika, do wypełnienia i odesłania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 😉