W bieżącym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym pt.: Śladami życiowych wyborów gen. Augusta Emila Fieldorfa „NILA”, zorganizowanym w ramach projektu o Żołnierzach Wyklętych.

Jego życiorys oddaje dramatyczne dzieje pokolenia, które wywalczyło niepodległość oraz było świadkiem utraty suwerenności naszego kraju.

Głównym celem konkursu było pogłębianie wiedzy historycznej, podnoszenie świadomości patriotycznej oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień młodzieży. Uczniowie przygotowali prace w kategorii literackiej, plastycznej i lapbooka.

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały dyplomy i nagrody, odbyła się 5 marca 2019 roku w Konińskim Domu Kultury. Patronat nad projektem objęli Prezydent RP,  Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Prezydent Miasta Konina, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie.

 

Nagrodzono następujących uczniów:

KATEGORIA LAPBOOK – wyróżnienie

Malwina Filipczak kl. IV d

– KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA – wyróżnienie

Dominika Jadrych i Emilia Czerniak z klasy III d

– KATEGORIA LITERACKA – I miejsce

Julia Kwaśny – kl. III a 

– w KATEGORII SCENARIUSZ LEKCJI (DLA NAUCZYCIELI) I MIEJSCE UZYSKAŁY:

  1. Ewa Kistela i p. Izabela Michalak, które opracowały scenariusz pt: Ocalić od zapomnienia tych, o których nie mieliśmy pamiętać, czyli gen. August Emil Fieldorf „Nil”.

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.